Pokretanje motorne kose

Sve naše motorne kose i motorni čistači pokreću  se lako, ali postupak se razlikuje, ovisno o modelu. Objasnit ćemo vam postupke pokretanja različitih modela.

KAKO POKREĆEM SVOJU MOTORNU KOSU? – OPISANO, KORAK PO KORAK

Košnja s motornom kosom je učinkovita i brza. Ovako ste zasigurno dobro pripremljeni: Upute za rukovanje ste temeljito pregledali. Radno okruženje je osigurano i provjereno, te nosite radnu odjeću. Sada ste spremni za vašu motornu kosu.
PRIMJER POSTUPKA  POKRETANJA MOTORNE KOSE FS 91


MOTORNU KOSU POLOŽITE NA ZEMLJU

Položite motornu kosu čvrsto na zemlju. Potpora motora i zaštita reznog alata osiguravaju stabilnost. Rezni alat ne smije doticati tlo niti bilo koji drugi predmet, jer prilikom startanja može doći do njegovog pokretanja. Motorni čistač napunite gorivom u skladu s uputama za uporabu i uklonite transportnu zaštitu reznog alata, ukoliko je montiran. Na 15 metara udaljenosti od uređaja ne bi trebalo biti drugih ljudi. Pobrinite se da imate siguran položaj.


PRITISNITE PUMPU GORIVA

Pumpu za gorivo pritisnite najmanje pet puta, čak i ako je još uvijek puna goriva. Time se smanjuje broj povlačenja užeta i olakšava postupak pokretanja. 

 

POLUGU ZA POKRETANJE PODESITE NA HLADNO  ILI TOPLO POKRETANJE 

Kada je motor hladan startni poklopac mora biti  zatvoren. Da biste to učinili, pomaknite polugu čoka u položaj hladnog startanja - najviši položaj. 
Kad je motor topao, polugu čoka postavite  na položaj toplog startanja - srednji položaj. Molimo da ovaj postupak primijenite čak i ako motor već radi, ali je i dalje hladan.


SIGURAN POLOŽAJ: MOTORNU KOSU ČVRSTO PRITISNUTI UZ TLO

Pobrinite se da imate sigurnu podlogu i provjerite još jednom je li motorna kosa položena sigurno. Pritisnite uređaj čvrsto na tlo, tako da se prilikom postupka pokretanja  ne može prevrnuti. Provjerite je li rezni alat slobodan.


POVLAČENJE UŽETA ZA POKRETANJE

Desnom rukom polako izvucite ručicu za pokretanje dok ne osjetite prvo zaustavljanje, zatim brzo i snažno povucite uže za pokretanje. Povlačite što je moguće više okomito. Pazite da prilikom povlačenja uže ne izvučete do kraja. Nemojte dopustiti da se ručica startera sama povuče natrag,  pažljivo ju usmjerite natrag,  prema smjeru izvlačenja, tako da se uže za pokretanje može pravilno namotati.  


MOTOR SE KRATKO POKRENUO

Kada se motor pokrenuo, nastavlja dalje raditi otprilike pet do sedam sekundi. U tom intervalu, na višenamjenskoj ručki kratko pritisnite polugu za zaustavljanje  i dodajte gas. Tako se poluga čoka automatski prebacuje u položaj mirovanja - najniži položaj, i motor prelazi u rad u praznom hodu. Više nije potrebno povlačenje užeta. Čim motor radi u praznom hodu, rezni alat se više ne okreće.
Ukoliko ne uspijete aktivirati polugu gasa za pet do sedam sekundi, motor se sam isključuje. Sada morate ručno postaviti polugu čoka u položaj za topao start, na srednju poziciju, i ponovo povlačiti ručicu za pokretanje dok se motor ne pokrene.


PODIGNITE MOTORNU KOSU I ZAPOČNITE S RADOM

Lagano podignite motornu kosu sa tla, pri tome izbjegavajte nenamjerno dodavanje gasa. Motorna kosa je spreman za rad. Objesite motornu kosu na univerzalni pojas i upravljajte njome sigurno, s dvije ruke.


ISKLJUČIVANJE UREĐAJA

Postavite tipku za zaustavljanje na višenamjenskoj ručki u položaj za zaustavljanje, položaj 0. Motor je isključen.  Nakon otpuštanja stop-tipka se vraća u položaj I.


KRATKI PREGLED POKRETANJA (STARTANJA) STIHL MOTORNE KOSE  FS 56

Ovaj postupak startanja je usporediv sa startanjem motorne kose FS 40 i FS 50.


MOTORNU KOSU POLOŽITE NA TLO

Položite motornu kosu stabilno na tlo. Potporanj na motoru i zaštita na reznom alatu omogućuju pravi položaj. Rezni alat ne smije doticati tlo niti druge predmete, jer prilikom startanja može doći do pokretanja reznog alata. Gorivo dolijevajte u skladu s uputama za uporabu i uklonite transportnu zaštitu reznog alata, ukoliko je on montiran. Na udaljenosti 15 metara od uređaja ne bi trebalo biti drugih osoba. Pobrinite se za to, kako bi imali sigurne uvjete pri radu.


PRITISKANJE PUMPICE ZA GORIVO

Pritisnite pumpicu za gorivo najmanje pet puta, i u slučaju kada je napunjena gorivom. Broj potrebnih povlačenja užeta za pokretanje time se znatno smanjuje, što olakšava proces pokretanja stroja.


POLUGU ZA POKRETANJE PODESITE NA HLADNO ILI TOPLO STARTANJE

Kada je motor hladan startni poklopac mora biti zatvoren. Da biste to učinili, pomaknite polugu čoka u položaj hladnog startanja - najviši položaj. 
Kad je motor topao, polugu čoka postavite na položaj toplog startanja - srednji položaj. Molimo da ovaj postupak primijenite čak i ako motor već radi, ali je i dalje hladan.


SIGURAN POLOŽAJ: MOTORNU KOSU ČVRSTO PRITISNUTI NA TLO

Pobrinite se da imate siguran položaj i provjerite još jednom je li motorna kosa sigurno i stabilno položena na tlo. Pritisnite uređaj čvrsto, tako da se prilikom postupka startanja ne može prevrnuti. Provjerite je li rezni alat slobodan.


POVLAČENJE UŽETA ZA STARTANJE 

Desnom rukom polako izvucite ručicu za pokretanje dok ne osjetite prvo zaustavljanje, zatim kod uređaja bez ErgoStarta brzo i snažno povucite uže za pokretanje. Kod uređaja s Ergo Startom povlačite što je moguće nježnije i uz konstantnu snagu na uže za pokretanje. Uže za pokretanje povlačite okomito, što je moguće više. Pazite da prilikom povlačenja uže ne izvučete do kraja.
Nemojte dopustiti da se ručica za startanje sama povuče natrag,  pažljivo ju usmjerite natrag,  prema smjeru izvlačenja, tako da se uže za pokretanje može pravilno namotati.  


MOTOR SE KRATKO POKREĆE  

Kada se motor pokrenuo, nastavlja dalje raditi otprilike pet do sedam sekundi. U tom intervalu, na višenamjenskoj ručki kratko pritisnite polugu za zaustavljanje  i dodajte gas. Tako se poluga čoka automatski prebacuje u položaj mirovanja - najniži položaj, i motor prelazi u rad u praznom hodu. Više nije potrebno povlačenje užeta. Čim motor radi u praznom hodu, rezni alat se više ne okreće.
Ukoliko ne uspijete aktivirati polugu gasa za pet do sedam sekundi, motor se sam isključuje. Sada morate ručno postaviti polugu čoka u položaj za vrući start, na srednju poziciju, i ponovo povlačiti ručicu za pokretanje dok se motor ne pokrene.


PODIGNITE MOTORNU KOSU I ZAPOČNITE S RADOM

Lagano podignite motornu kosu sa tla, pri tome izbjegavajte nenamjerno dodavanje gasa. Motorna kosa je spreman za rad.


ISKLJUČIVANJE UREĐAJA

Postavite tipku za zaustavljanje na višenamjenskoj ručki u položaj za zaustavljanje, položaj 0. Motor je isključen.  Nakon otpuštanja stop-tipka se vraća u položaj I.

NAPOMENA
Naše upute se trebaju koristiti samo kao dodatak Uputama za rukovanje vaše STIHL motorne kose. Videozapisi, fotografije i opisi samo su navedeni kao primjeri za motorne kose. Dakle, drugi modeli motornih kosa mogu imati različite upravljačke elemente. Stoga molimo da prije uporabe vaše motorne kose dobro upoznate svoj uređaj, te pažljivo pročitate Upute za rukovanje. Ukoliko ćete imati  dodatnih pitanja, obratite se direktno vašem STIHL Specijaliziranom trgovcu.PREGLED STARTANJA MOTORNE KOSE FS 38

Ovaj postupak startanja usporediv je sa startanjem motorne kose FS 45 i FS 55 C-E.


POLOŽITE MOTORNU KOSU NA TLO

Položite motornu kosu stabilno na tlo. Potporanj na motoru i zaštita na reznom alatu omogućuju pravi položaj. Rezni alat ne smije doticati tlo niti druge predmete, jer prilikom startanja može doći do pokretanja reznog alata. Gorivo dolijevajte u skladu s uputama za uporabu i uklonite transportnu zaštitu reznog alata, ukoliko je on montiran. Na 15 metara udaljenosti od uređaja ne bi trebalo biti drugih osoba. Pobrinite se za to, kako bi imali sigurne uvjete pri radu.


STOP-PREKIDAČ U RADNOM POLOŽAJU

Stop-prekidač na višenamjenskoj ručki postavite u radni položaj.


AKTIVIRAJTE  (UKLJUČITE) POLUGU GASA

Pritisnite polugu za blokiranje gasa i tako je držite. Istovremeno pritisnite polugu gasa, dok zasun na jezičku kućišta ne uskoči u svoje mjesto.


PODEŠAVANJA GASA PRILIKOM STARTANJA

Kad je poluga gasa uključena,  možete otpustiti jedan za drugim, polugu gasa i polugu za blokiranje gasa. Uređaj se sada nalazi u položaju polugasa namijenjenom za pokretanje uređaja.


POLUGU ZA POKRETANJE POSTAVITE U POLOŽAJ ČOKA 

Osigurajte si stabilan položaj i još jednom provjerite je li motorna kosa sigurno položena na tlo. Uređaj čvrsto pritisnite na tlo, kako prilikom startanja ne bi došlo do njegova prevrtanja. Provjerite je li rezni alat slobodan.


PRITISNITE PUMPICU ZA GORIVO

Pritisnite pumpicu za gorivo najmanje pet puta, i u slučaju kada je napunjena gorivom. Time se smanjuje potreban broj povlačenja užeta za pokretanje i olakšava  postupak startanja.


SIGURAN POLOŽAJ: MOTORNU KOSU ČVRSTO PRITISNUTI NA TLO

Pobrinite se da imate siguran položaj i provjerite još jednom je li motorna kosa položena sigurno. Pritisnite uređaj čvrsto, tako da se prilikom postupka startanja ne može prevrnuti. Provjerite je li rezni alat slobodan.


POVLAČENJE UŽETA ZA POKRETANJE

Desnom rukom polako povlačite ručicu za pokretanje dok ne osjetite prvo zaustavljanje, zatim kod uređaja bez ErgoStarta brzo i snažno povucite uže za pokretanje. Kod uređaja s Ergo Startom povlačite što je moguće nježnije i uz konstantnu snagu na uže za pokretanje. Uže povlačite okomito, što je moguće više. Pazite da prilikom povlačenja uže ne izvučete do kraja.
Nemojte dopustiti da se ručica startera sama povuče natrag,  pažljivo ju usmjerite natrag,  prema smjeru izvlačenja, tako da se uže za pokretanje može pravilno namotati.  


MOTOR SE KRATKO POKRENUO

Kada se motor upalio ili najkasnije nakon petog povlačenja, pomoću poluge za startanje otvorite čok.


PONOVO POVUCITE UŽE ZA POKRETANJE

Ponovo povucite uže za pokretanje. Motor se pokreće.  
Ako se vaša  motorna kosa ipak nije pokrenula, ponovno provjerite postupak startanja uz pomoć Uputa za rukovanje. Ukoliko se motorna kosa i pored svega ne može pokrenuti,  obratite se svom specijaliziranom trgovcu. Rado će vam pružiti savjete i u svakom trenutku pomoći.


PRITISNITE POLUGU GASA I OTPUSTITE JU 

Čim se motor upalio,  pritisnite polugu gasa i zadržite sve dok  jezičak ne iskoči iz svog utora polugasa. Motor sada radi u praznom hodu. Rezni alat više se ne pokreće.


PODIGNITE MOTORNU KOSU SA ZEMLJE

Lagano podignite motornu kosu sa zemlje. Izbjegavajte nenamjerno dodavanje gasa. Motorna kosa sada je spremna za rad.


ISKLJUČIVANJE UREĐAJA

Prekidač za zaustavljanje na višenamjenskoj ručki postavite u položaj za zaustavljanje,  STOP O.SAŽETAK: STARTANJE STIHL MOTORNE KOSE


  • Postupak pokretanja STIHL motorne kose može se razlikovati, ovisno o modelu.
  • Prije početka startanja pažljivo pročitajte upute za uporabu.
  • Motornu kosu podići sa zemlje tek nakon uspješnog postupka startanja. 
  • Ukoliko se STIHL motorna kosa unatoč ispravnom postupku startanja ne pokrene, preporučamo da se obratite STIHL Specijaliziranom trgovcu.